HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NÔNG LÂM

143 35 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NƠNG LÂM Ngành : Cơng nghệ thơng tin Niên khoá : 2007 - 2011 Lớp : DH07DTH Sinh viên thực : Trần Anh Khơi TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NƠNG LÂM Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ths Mai Anh Thơ Trần Anh Khơi - 07130061 TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2011 Hệ thống tìm kiếm việc làm trực tuyến Nông Lâm LỜI CẢM ƠN  Chúng em xin chân thành cám ơn Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em thực luận văn Chúng em xin chân thành cảm ơn Cơ Mai Anh Thơ tận tình hướng dẫn, bảo lời động viên khuyến khích giúp đỡ chúng em suốt trình thực luận văn Chúng em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cơ Khoa tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em kiến thức quý báu năm học vừa qua Chúng xin nói lên lòng biết ơn sâu sắc Ơng Bà, Cha Mẹ chăm sóc, ni dạy chúng thành người Xin chân thành cảm ơn anh chị bạn bè ủng hộ, giúp đỡ động viên chúng em thời gian học tập nghiên cứu Mặc dù chúng em cố gắng hoàn thành tốt luận văn phạm vi khả cho phép chắn khơng tránh khỏi thiếu sót định Chúng em kính mong nhận cảm thơng tận tình bảo q Thầy Cơ bạn Xin chân thành cám ơn! GVHD: Ths.Mai Anh Thơ I SVTH: Anh Khơi Hệ thống tìm kiếm việc làm trực tuyến Nông Lâm MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN I MỤC LỤC II DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT V DANH MỤC CÁC HÌNH VI DANH MỤC CÁC BẢNG X TÓM TẮT XII CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.2.1 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1.2.2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2.1 TỔNG QUAN 2.2 TÌM HIỂU CÁC WEBSITE TÌM VIỆC TRONG NƯỚC 2.2.1 TRANG HTTP://WWW.JOBSVIETNAM.COM.VN 2.2.2 TRANG HTTP://HRVIETNAM.COM 2.3 TÌM HIỂU CÁC WEBSITE TÌM VIỆC NƯỚC NGỒI 2.3.1 TRANG HTTP://WWW.MONSTER.COM 2.3.2 TRANG HTTP://WWW.HRCHANNELS.COM 2.4 KẾT LUẬN RÚT RA TỪ VIỆC KHẢO SÁT 10 CHƯƠNG 3: 3.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CẦN NGHIÊN CỨU 11 TỔNG QUAN VỀ FRAMEWORK: 11 3.1.1 FRAMEWORK LÀ GÌ? 11 3.1.2 TẠI SAO PHẢI SỬ DỤNG FRAMEWORK? 11 3.1.3 LỰA CHỌN FRAMEWORK NÀO ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG? 12 3.2 PHP VÀ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG PHP 12 3.2.1 GIỚI THIỆU VỀ PHP 12 3.2.2 ƯU KHUYẾT ĐIỂM CỦA PHP 13 GVHD: Ths.Mai Anh Thơ II SVTH: Anh Khơi Hệ thống tìm kiếm việc làm trực tuyến Nơng Lâm 3.2.3 MƠ HÌNH MVC TRONG PHP: 14 3.2.4 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG PHP: 16 3.3 ZEND FRAMEWORK 18 3.3.1 GIỚI THIỆU VỀ ZEND FRAMEWORK 18 3.3.2 ƯU ĐIỂM CỦA ZEND FRAMEWORK 19 3.3.3 MƠ HÌNH MVC TRONG ZEND FRAMEWORK 20 3.3.4 CẤU TRÚC ỨNG DỤNG XÂY DỰNG BẰNG ZEND FRAMEWORK 23 3.3.5 LUỒNG XỬ LÝ TRONG ZEND FRAMEWORK 26 3.3.6 CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH ZEND FRAMEWORK 27 3.3.6.1 CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG ZEND FRAMEWORK 27 3.3.6.2 CẤU HÌNH ỨNG DỤNG ZEND FRAMEWORK 28 3.3.7 THỰC HIỆN KẾT NỐI VỚI DATABASE 31 3.3.8 CẤU HÌNH VÀ CÁCH LOAD MỘT TEMPLATE TRONG ZF 32 3.3.9 TÍCH HỢP CÁC PHẦN MÊM MÃ NGUỒN MỞ VÀO ZF 34 3.3.9.1 TÍCH HỢP FCK EDITOR 34 3.3.9.2 TÍCH HỢP TCPDF 36 3.3.9.3 TÍCH HỢP PHP MAILER 38 3.3.10 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ LỚP PHỔ BIẾN TRONG ZEND FRAMEWORK 39 XÂY DỰNG HỆ THỐNG 41 4.1 PHÁT BIỂU BÀI TOÁN 41 4.2 MƠ HÌNH CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG 42 4.2.1 MODULE SINH VIÊN TÌM VIỆC 42 4.2.2 MODULE NHÀ TUYỂN DỤNG 43 4.2.3 MODULE QUẢN TRỊ 44 4.2.4 MODULE NGÔN NGỮ 44 4.3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 45 4.3.1 XÁC ĐỊNH ACTOR VÀ USECASE 45 4.3.2 LƯỢC ĐỒ USECASE 47 4.3.2.1 LƯỢC ĐỒ TỔNG QUÁT 47 4.3.2.2 LƯỢC ĐỒ VỚI ACTOR KHÁCH 47 GVHD: Ths.Mai Anh Thơ III SVTH: Anh Khơi Hệ thống tìm kiếm việc làm trực tuyến Nông Lâm 4.3.2.3 LƯỢC ĐỒ VỚI ACTOR SINH VIÊN 48 4.3.2.4 LƯỢC ĐỒ VỚI ACTOR NHÀ TUYỂN DỤNG 49 4.3.2.5 LƯỢC ĐỒ VỚI ACTOR QUẢN TRỊ VIÊN 49 4.3.3 4.4 ĐẶC TẢ VÀ LƯỢC ĐỒ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG USECASE 50 4.3.3.1 ACTOR SINH VIÊN 50 4.3.3.2 ACTOR NHÀ TUYỂN DỤNG 77 4.3.3.3 ACTOR QUẢN TRỊ VIÊN 102 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 123 4.4.1 MƠ HÌNH LỚP 123 4.4.2 MƠ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 124 4.4.3 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG 124 4.4.4 GIAO DIỆN PHÁT THẢO 125 CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 128 5.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 128 5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN 128 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 129 GVHD: Ths.Mai Anh Thơ IV SVTH: Anh Khơi Hệ thống tìm kiếm việc làm trực tuyến Nông Lâm DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT HTML HyperText Markup Language – Là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn MYSQL Là hệ quản trị sở liệu mã nguồn mở W3C World Wide Web Consortium PHP Hypertext Preprocessor CSS Cascading Style Sheets JS Java Script – Là ngôn ngữ dạng script chạy web ISS Internet Information Services ASP Active Server Page API Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng ZF Zend Framework – Là framework xây dựng dựa tảng PHP IDE Integrated Development Environment GVHD: Ths.Mai Anh Thơ V SVTH: Anh Khôi Hệ thống tìm kiếm việc làm trực tuyến Nơng Lâm DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Trang chủ jobsvietnam.com.vn Hình 2.2: Trang chủ hrvietnam.com Hình 2.3: Trang chủ monster.com .8 Hình 2.4: Trang chủ hrchannels.com Hình 3.1: Mơ hình MVC 15 Hình 3.2: Mơ hình MVC ZF 20 Hình 3.3: Zend Framework - Mơ hình module .24 Hình 3.4: Zend Framework - mơ hình nhiều module 25 Hình 3.5: Luồng xử lý Zend Framework 26 Hình 3.6: Cấu trúc thư mục Zend Framework 28 Hình 4.1: Sơ đồ chức sinh viên tìm việc làm .43 Hình 4.2: Sơ đồ chức module nhà tuyển dụng 44 Hình 4.3: Sơ đồ chức module quản trị 44 Hình 4.4: Sơ đồ chức module ngơn ngữ .45 Hình 4.5: Lược đồ usecase tổng quát 47 Hình 4.6: Lược đồ usecase với actor khách .48 Hình 4.7: Lược đồ usecase với actor sinh viên 48 Hình 4.8: Lược đồ usecase với actor nhà tuyển dụng 49 Hình 4.9: Lược đồ usecase với actor quản trị viên 50 Hình 4.10: Lược đồ activity - đăng nhập - sinh viên 51 Hình 4.11: Lược đồ sequence - sinh viên - đăng nhập 52 Hình 4.12: Lược đồ activity - đăng ký thành viên - sinh viên 54 GVHD: Ths.Mai Anh Thơ VI SVTH: Anh Khơi Hệ thống tìm kiếm việc làm trực tuyến Nơng Lâm Hình 4.13: Lược đồ sequence - đăng ký thành viên - sinh viên 54 Hình 4.14: Lược đồ activity - tìm kiếm nhanh - sinh viên .56 Hình 4.15: Lược đồ sequence - tìm kiếm nhanh - sinh viên 56 Hình 4.16: Lược đồ activity - tìm kiếm nâng cao - sinh viên 58 Hình 4.17: Lược đồ sequence - tìm kiếm nâng cao - sinh viên 58 Hình 4.18: Lược đồ activity - sinh viên - nộp hồ 60 Hình 4.19: Lược đồ sequence - sinh viên - nộp hồ .61 Hình 4.20: Lược đồ activity - sinh viên - tạo hồ 65 Hình 4.21: Lược đồ sequence - sinh viên - tạo hồ 65 Hình 4.22: Lược đồ activity - sinh viên - lưu công việc 66 Hình 4.23: Lược đồ sequence - sinh viên - lưu công việc 67 Hình 4.24: Lược đồ activity - sinh viên - xem công việc 69 Hình 4.25: Lược đồ sequence - sinh viên - xem cơng việc .69 Hình 4.26: Lược đồ activity - sinh viên - gửi việc làm 71 Hình 4.27: Lược đồ sequence - sinh viên - gửi việc làm 72 Hình 4.28: Lược đồ activity - sinh viên - cập nhật thông tin cá nhân .74 Hình 4.29: Lược đồ sequence - sinh viên - cập nhật thông tin cá nhân .74 Hình 4.30: Lược đồ activity - thay đổi mật - sinh viên .76 Hình 4.31: Lược đồ sequence - thay đổi mật - sinh viên 76 Hình 4.32: Lược đồ activity - tuyển dụng - đăng nhập 78 Hình 4.33: Lược đồ sequence - tuyển dụng - đăng nhập 78 Hình 4.34: Lược đồ activity - tuyển dụng - đăng ký thành viên 80 Hình 4.35: Lược đồ sequence - tuyển dụng - đăng ký thành viên .81 Hình 4.36: Lược đồ activity - tuyển dụng - tìm kiếm nhanh .82 GVHD: Ths.Mai Anh Thơ VII SVTH: Anh Khôi Hệ thống tìm kiếm việc làm trực tuyến Nơng Lâm Hình 4.37: Lược đồ sequence - tuyển dụng - tìm kiếm nhanh 83 Hình 4.38: Lược đồ activity - tuyển dụng - tìm kiếm nâng cao .84 Hình 4.39: Lược đồ sequence - tuyển dụng - tìm kiếm nâng cao .85 Hình 4.40: Lược đồ activity – tuyển dụng - đăng cơng việc .88 Hình 4.41: Lược đồ sequence – tuyển dụng - đăng công việc 89 Hình 4.42: Lược đồ activity - tuyển dụng - gửi liên hệ .91 Hình 4.43: Lược đồ sequence - tuyển dụng - gửi liên hệ 91 Hình 4.44: Lược đồ activity - tuyển dụng - lưu hồ .93 Hình 4.45: Lược đồ activity - tuyển dụng - lưu hồ .93 Hình 4.46: Lược đồ activity - tuyển dụng - xem thông tin hồ 95 Hình 4.47: Lược đồ sequence - tuyển dụng - xem thông tin hồ 95 Hình 4.48: Lược đồ activity - tuyển dụng - cập nhật thông tin cá nhân 97 Hình 4.49: Lược đồ sequence - tuyển dụng - cập nhật thơng tin cá nhân 97 Hình 4.50: Lược đồ activity - tuyển dụng - thay đổi mật 99 Hình 4.51: Lược đồ sequence - quản trị - đổi mật 99 Hình 4.52: Lược đồ activity - tuyển dụng - thiêt lập logo .101 Hình 4.53: Lược đồ sequence - tuyển dụng - thiết lập logo 102 Hình 4.54: Lược đồ activity – quản trị - đăng nhập hệ thống 103 Hình 4.55: Lược đồ sequence - quản trị - đăng nhập .104 Hình 4.56: Lược đồ activity - quản trị - thêm nhóm ngành 105 Hình 4.57: Lược đồ sequence - quản trị - thêm nhóm ngành 106 Hình 4.58: Lược đồ activity - quản trị - chỉnh sửa nhóm ngành 107 Hình 4.59: Lược đồ sequence - quản trị - chỉnh sửa nhóm ngành 108 Hình 4.60: Lược đồ activity – quản trị - thêm tài khoản quản trị 110 GVHD: Ths.Mai Anh Thơ VIII SVTH: Anh Khôi ... vấn đề hỗ trợ sinh viên tìm việc làm sau tốt nghiệp Chúng em xây dựng hệ thống tìm kiếm việc làm hỗ trợ cho sinh viên nơng lâm nói riêng mở rộng hỗ trợ cho người cần tìm việc làm Đi vào tìm hiểu... website Website hỗ trợ sinh viên doanh nghiệp gần Cụ thể là, “Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho sinh viên Nơng Lâm , trợ giúp cho sinh viên Nơng Lâm Tp.HCM tìm kiếm việc làm dễ dàng... NGHIÊN CỨU - Nhằm xây dựng hệ thống hồn chỉnh hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho sinh viên đại học Nông Lâm TP.HCM - Giúp giải vấn đề khó khăn sinh viên việc tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp, hay vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NÔNG LÂM , HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM KIẾM VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NÔNG LÂM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay