2D1 7 3 3c013 THPT chuyen le hong phong nam dinh lan 1co loi giai copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:26

Câu [2D1-7.3-3] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG - NAM ĐỊNH - LẦN - 2018) Cho hàm số y = x4 - 2mx2 + m( C) ( C) m A với tham số thực Gọi điểm thuộc đồ thị có hồnh độ Tìm m ( C) D tham số để tiếp tuyến với đồ thị cung có độ dài nhỏ 16 13 m= m=13 16 A B A ( T ) : x2 +( y- 1) =4 cắt đường tròn m= C Lời giải 13 16 tạo thành dây m= D Đáp án C A ( 1;1;- m) y¢= 4x3 - 4mx ị yÂ( 1) = 4- 4mị D : y = ( 4- 4m) ( x- 1) +1- m Ta có D :( 4- 4m) x- y + 3m- = Hay I ( 0;1) ( T) Đường tròn có tâm bán kính 3m- 3m- R = Û d( I ,D ) = = 16m2 - 32m+ 17 ( 4- 4m) + 12 Û d2 ( 16m2 - 32m+ 17) = ( 3m- 4) Û ( 16d2 - 9) m2 + 2( 12- 16d2 ) m+ 17d2 - 16 = 2 D ¢= ( 12- 16d2 ) - ( 12- 16d2 )( 17d2 - 16) ³ Û - 16d4 + 25d2 ³ Û d £ Để dây cung có độ dài nhỏ 13 = Þ m= 16 16 13
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 7 3 3c013 THPT chuyen le hong phong nam dinh lan 1co loi giai copy , 2D1 7 3 3c013 THPT chuyen le hong phong nam dinh lan 1co loi giai copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay