2D1 7 2 4c23 35 THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 1 đã găn ID file word có lời giải chi tiết copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:26

Câu 23 [2D1-7.2-4] (THPTQG GV ĐỒN TRÍ DŨNG LẦN I) Cho y  f  x   ax  bx  cx  d y đồ thị (C ) Biết (C ) tiếp xúc với đường thẳng y  f ' x  cho hình vẽ bên Giá trị 3a  2b  c  d là? A Đáp án D B C Lời giải: với a, b, c, d  �, a 13 điểm hồnh độ dương đồ thị hàm số D f '  x   3ax  2bx  c Tìm a , b , c ta tính sau giải hệ sau: � a � f '  2  � 12a  4b  c  � � � � f '  2   � � 12  4b  c  � � b0 � � � � c4 c4 f '  0  � � � � f  x    x  4x  d Vậy đồ thị hàm số bậc hình tiếp xúc với đườngdáng hình vẽ bên 13 13 y y tức điểm cực trị x  2 Để tìm d ta ý (C ) tiếp xúc với đường thẳng f ' x  x  (Được suy nghiệm phương trình giao điểm đồ thị hàm số f  f ' x  với trục hồnh- Xem hình ban đầu) 13 y điểm hồnh độ dương ta cần giải phương Mặt khác (C ) tiếp xúc với đường thẳng 13 y  2  tìm d  1 trình
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 7 2 4c23 35 THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 1 đã găn ID file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 7 2 4c23 35 THPT QG môn toán học năm 2018 GV đoàn trí dũng lần 1 đã găn ID file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay