2D1 7 2 2c29 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:26

Câu 29 [2D1-7.2-2] (TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC) Giá trị m để đồ thị hàm số y  x   m  3 x  18mx  tiếp xúc với trục hoành? A m  B m  C m  D m  Lời giải Đáp án B x3 � y '  x   m  3 x  18m, � y'  � � x  m để đường thẳng Ox tiếp tuyến cực trị hàm � Ta y 3  m4 � � 9m  36  � �� � �3 � 0 � m  1  m  8m  8 y   m  m   � � � m   � số nằm Ox Từ ta chọn đáp án B với m 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 7 2 2c29 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 7 2 2c29 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay