2D1 7 2 2c05 DE SO 7 THPT chuyên đh SP hà nội lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:26

m Câu [2D1-7.2-2] (THPT CHUYÊN ĐH SƯ PHẠM NỘI) Tập hợp tất giá trị tham số để đường thẳng x +1 y= y = −2x + m x −1 tiếp xúc với đồ thị hàm số là: m ∈ { 7; −1} m ∈ { 6; −1} m=6 m = −1 A B C D Lời giải Đáp án A −2 x +1 y′ = x ≠ 1, y = A ( x , y0 ) ( x − 1) x0 −1 Ta có: Gọi tiếp điểm, đó −2 x +1 ⇔ = −2 y= ′ y x = − x − ( ) ( ) y = −2x + m 0 x −1 Để đường thẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số thì x0 = 2 ⇔ ( x − 1) = ⇔  x0 = x = ⇒ x = ⇒ = −2.2 + m ⇒ m = Với Với x = ⇒ y0 = −1 ⇒ −1 = −2.0 + m ⇒ m = −1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 7 2 2c05 DE SO 7 THPT chuyên đh SP hà nội lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 7 2 2c05 DE SO 7 THPT chuyên đh SP hà nội lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay