2D1 7 1 3c43 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:25

y x2  x  x2 Điểm đồ thị mà tiếp tuyến Câu 43 [2D1-7.1-3] (THPTQG MEGABOOK-ĐỀ 5) Cho hàm số lập với đường tiệm cận đứng đường thẳng y  x  tam giác có chu vi nhỏ hồnh độ A � 10 B � D � C � 12 Lời giải Đáp án D D  �\  2 TXĐ: Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  � x   Vậy tiệm cận xiên: M  x0 ; y0  Gọi thuộc đồ thị hàm số x  x2 x2  x y � y'  x2  x  2 M  x0 ; y0  Phương trình tiếp tuyến đồ thị x  x0 x0  x0  y  y '  x0   x  x0   y0 � y  x  x  0  x0   x0   � x0  � � A� 2; � � x0  � Gọi A giao điểm tiếp tuyến vưới tiệm cận đứng � B  x0  2; x0  1 Gọi B giao điểm tiếp tuyến vưới tiệm cận xiên I  2;5  Giao tiệm cận Ta có IA  x0  IB  2 x0  2 �2 x  x0 � AB   x0    � � � AB  � x0  � � AB   x0    64  x0   2 � �  x0    � x0    � x0  � �  32 Chu vi P  IA  AB  IB  64  2 x0    x0     32 �8  32  32 x0   x0   � �x   2 x0  �0 � x  �4 � 64 �  x0    � x0    � Dấu “=” xảy
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 7 1 3c43 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy , 2D1 7 1 3c43 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay