2D1 7 1 3c37 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:25

y 2x 1 x  có đồ thị  C  Câu 37 [2D1-7.1-3] (THPT CHUYEN PHAN BỘI CHAU_NGHỆ AN_LẦN 2) Cho hàm số I  1;  M  a; b  , a   C  cho tiếp tuyến M  C  vng góc với đường điểm Điểm thuộc thẳng IM Giá trị a  b A B C D Lời giải Đáp án D Hệ số góc đường thẳng IM là: y1  yM  b   x1  xM  a k  y�  a  2a  1 a 1  1 a  a  1 2 1  a  1 Mặt khác tiếp tuyến M có hệ số góc � a   loai  �  1 � � a  �b  3� a b   a  1 � Giả thiết toán
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 7 1 3c37 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy , 2D1 7 1 3c37 226 THPT chuyen phan boi chau nghe an 2018 lan2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay