2D1 7 1 2c5018 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:25

y= x−2 ( C) x +1 Câu 50 [2D1-7.1-2] (TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU - HÀ NỘI - LẦN 1) Cho hàm số ( C) ( C) trình tiếp tuyến giao điểm với trục tung là: y = 3x − y = −3x + y = 3x + y = −3x − A B C D Lời giải Đáp án A x−2 y=     ( C ) x +1 ( C ) ∩ Oy = A ( 0; −2 ) y′ = x + − ( x − 2) ( x + 1) = ( x + 1) d : Y = y′ ( ) ( X − ) + y ( ) = X − Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 7 1 2c5018 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu , 2D1 7 1 2c5018 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay