2D1 7 1 2c405 THPT chuyen vinh phuc vinh phuc l3 copy

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:25

Câu 40 [2D1-7.1-2] (CHUYÊN VĨNH PHÚC-L3-2018) Cho đồ thị hàm số 19 � � A� ; � 12 �kẻ tiếp tuyến tới  C  � A B C Lời giải Đáp án C PTTT  C  điểm M  a; 2a3  3a   là:  C  : y  f  x   x3  3x  D y   6a  6a   x  a   2a3  3a  19 � 19 � � � A � ; �   6a  6a  �  a � 2a3  3a  12 �nên 12 � � Do tiếp tuyến qua điểm � � a � � 25 19 � 4a  a  a   � � a 1 2 � a2 � � 19 � � A� ; 4� 12 �kẻ tiếp tuyến tới  C  Vậy từ điểm � Từ điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 7 1 2c405 THPT chuyen vinh phuc vinh phuc l3 copy , 2D1 7 1 2c405 THPT chuyen vinh phuc vinh phuc l3 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay