2D1 7 1 2c01 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:25

y x 1  C x2 Phương trình tiếp tuyến Câu [2D1-7.1-2] (THPT BA ĐÌNH-THANH HĨA-2018-LẦN 1) Cho hàm số  C  với trục Ox đồ thị hàm số giao điểm 1 1 1 1 y  x y  x y  x y  x 3 3 3 3 A B C D Lời giải Đáp án A x 1  � x  �  C  �Ox  A  1;0  Phương trình hồnh độ giao điểm x  y  y' � y '  1  �  x  2  C  Ta có phương trình tiếp tuyến với 1 y  y '  1  x  1    x  1  x  3 A là:
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 7 1 2c01 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy , 2D1 7 1 2c01 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay