2D1 7 1 1c09 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:25

Câu [2D1-7.1-1] (SGD-ĐT BẮC GIANG 2018) Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm có hoành độ e là: A y  x  3e B y  ex  2e C y  x  e D y  x  e Lời giải Đáp án D y�  ln x  x x  ln x  Ta có y�  e  , y  e  e Phương trình tiếp tuyến là: y   x  e  e � y  2x  e
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 7 1 1c09 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy , 2D1 7 1 1c09 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay