2D1 6 173c48 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:24

Câu 48 [2D1-6.17-3] (THPTQG ĐỀ 10-MEGABOOK) Cho đồ thị hàm số A, B, C M,N AB, AC hình vẽ Biết thuộc MN hai phần Giá trị nhỏ là: A cho đoạn thẳng B C 2 Lời giải Đáp án A Ta có:   x=0   y = −1 3  y ' = x − 6x = ⇔  x = ⇒  y = −3   y = −3   x = − Do AB = BC = CA = Đặt AM = x, BN = y Ta (Dethithpt.com) a từ giả thiết a2 MN = x + y − xy ≥ 2 2 y = x − 3x − SAMN AM a2 = = ⇒ xy = SABC AB AC 4 MN a 2 = = MN ba điểm cực trị chia tam giác D ABC thành
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 173c48 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 6 173c48 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay