2D1 6 172c3618 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:24

Câu 36 [2D1-6.17-2] (TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU - NỘI - LẦN 1) Đồ thị hàm số y   x   m  1 x  2m  cắt trục Ox bốn điểm phân biệt cách m 4 4   A B C 4 D 4 Lời giải Đáp án B y   x   m  1 x  2m    x  1  x  1   x  2m  1 � x  �1 � x  � 2m  y0�� Hoành độ giao điểm y Ox nghiệm pt điểm cách suy điểm lập thành cấp số cộng  2m    1 � m  Giả sử 2m   � dãy số  2m  1, 1,1, 2m  � Giả sử  2m    2m  � m   2m   � dãy số 1,  2m  1, 2m  1,1 �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 172c3618 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu , 2D1 6 172c3618 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay