2D1 6 153c44 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:24

y = x − mx + m m Câu 44 [2D1-6.15-3] (THPTQG - ĐỀ CHUẨN NÂNG CAO-SO7-2018) Cho hàm số ( tham số) có C C ( ) ( ) x1 , x , x , x 4 đồ thị Biết đồ thị cắt trục hồnh điểm phân biệt có hồnh độ thỏa mãn 4 4 x + x + x + x = 30 m = m0 Hỏi mệnh đề sau đúng? < m0 ≤ < m0 < m0 > m ≤ −2 A B C D Lời giải Đáp án A ( C ) Ox x − mx + m = ( *) Phương trình hồnh độ giao điểm 2 ( *) ⇔ f ( t ) = t − mt + m = t =x ≥0 Đặt ⇔ f ( t) = (*) ⇔m>4 Để có nghiệm phân biệt có nghiệm dương phân biệt t , t ( t1 < t ) f ( t) = Khi đó, gọi hai nghiệm phân biệt x1 = − t ; x = − t1 ; x = t1 ; x = t ⇒ x14 + x 24 + x 34 + x 44 = ( t12 + t 22 ) = 30 Suy m >  t1 + t = m ⇒ t12 + t 22 = ( t1 + t ) − 2t1t = m − 2m ⇔ m =    t1t = m m − 2m = 15 Mà suy
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 153c44 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy , 2D1 6 153c44 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay