2D1 6 143c465 THPT chuyen vinh phuc vinh phuc l3 copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:24

Câu 46 [2D1-6.14-3] (CHUYÊN VĨNH PHÚC-L3-2018) Gọi m số thực dương cho đường thẳng y  m  cắt đồ thị hàm số y  x  3x  hai điểm A, B thỏa mãn tam giác OAB vuông O ( O gốc tọa độ) Kết luận sau đúng? �7 � �1 � �3 � �5 � m �� ; � m �� ; � m �� ; � m �� ; � �9 � �2 � �4 � �4 � A B C D Lời giải Đáp án C tx m   x  3x  ��� � t  3t  m    1 PT hoành độ giao điểm �  1 � � t1t2  �  m   � m  3   Hai đồ thị có giao điểm có nghiệm trái dấu �  21  4m t  � �x A  t1 �1 � � � �  21  4m � � �xB   t1 t  � Khi � uuu r � OA �  t1 ; m  A t1 ; m  , B  t1 ; m  � � uuu r OB   t1 ; m  � � Suy tọa độ hai điểm A, B uuu r uuu r  21  4m 2 � OA.OB  � t1   m  1  �    m  1  Tam giác OAB vuông O 5�   � m  � m �� �; � �4 � Giải PT kết hợp với điều kiện        
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 143c465 THPT chuyen vinh phuc vinh phuc l3 copy , 2D1 6 143c465 THPT chuyen vinh phuc vinh phuc l3 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay