2D1 6 143c178 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:23

y= 2x + ( C) x+2 Câu 17 [2D1-6.14-3] (TRƯỜNG THPT THAI TỔ- BẮC NINH) Cho hàm số Tìm m để đường thẳng ( C) d : y = −x + m cắt đồ thị hai điểm phân biệt M, N cho đoạn MN có độ dài nhỏ m=0 m =1 m = −2 m=2 A B C D Lời giải Đáp án A 2x +1 x + + ( x − m)( x + 2) = −x + m ⇔ = ⇔ x + (4 − m) x − 2m + = x+2 x+2 ∆ = (4 − m)2 − 4(−2m + 1) = m2 + 12 > ⇒ A( a; m − a ), B(b; m − b) ⇒ AB = 2(b − a) = 2[(a + b) − 4ab] a + b = m − ⇒ AB = 2(m + 12) = 2m + 24 ≥ 24   ab = −2m + Vậy AB m =
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 143c178 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy , 2D1 6 143c178 THPT lý thái tổ bắc ninh lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay