2D1 6 142c1718 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:23

y 2x  x  có đồ thị Câu 17 [2D1-6.14-2] (TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU - NỘI - LẦN 1) Cho hàm số  C  Tìm giá trị m để đường thẳng d : y  x  m  cắt đồ thị hàm số  C  hai điểm phân biệt A, B cho AB  A m  � B m  � 10 C m  � 10 Lời giải Đáp án B 2x 1  x  m  1            x �1 A , B Tọa độ nghiệm pt : x  � x   m  2 x  m      m     m    m  8m  12 m2 � 0� � m6 � �x  m � m  8m  12 � AB   m2  8m  12   12 � m  � 10 D m  �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 142c1718 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu , 2D1 6 142c1718 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay