2D1 6 142c02 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:23

Câu [2D1-6.14-2] (CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 3-2018) Biết đồ thị hàm số hai điểm phân biệt A, B Tính diện tích S tam giác OAB A S 12 S B C S  Lời giải Đáp án A 1 �1� �1 � � � A � ;0 � , B� 0;  �� SOAB  OA.OB  �  � 2 � 12 � � � � � Ta có: y 2x  x  cắt trục Ox , Oy D S 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 142c02 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy , 2D1 6 142c02 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay