2D1 6 121c131 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:23

y= x−2 y= Câu 13 [2D1-6.12-1] (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH - 2018 - LẦN 2) Biết đường thẳng cắt đồ thị x , x x + x A B A B A B hai điểm phân biệt , có hồnh độ Khi xA + xB = xA + xB = xA + xB = xA + xB = A B C D Lời giải Đáp án A x ≠ x ≠ 2x + x−2= ⇔ ⇔ ⇒ x A + x B = x −1  x − 3x + = 2x −  x − 5x + = PT hoành độ giao điểm 2x + x −1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 121c131 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy , 2D1 6 121c131 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay