2D1 6 113c34 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:23

( C) y = x3 − 3x2 + Câu 34 [2D1-6.11-3] (THPT C PHỦ NAM LẦN 1) Đồ thị hàm số đường thẳng A ( −1;0) , B,C y = mx + m ΔOBC cắt ba điểm phân biệt cho diện tích (O gốc tọa độ) Mệnh đề đưới ? m m m m A số nguyên tố số chẵn C số vô tỉ D số chia hết cho B Lời giải Đáp án B x − 3x + = mx + m ⇔ x − 3x − mx+4-m=0 ⇔ ( x + 1) ( x − 4x + − m ) = B(x1 ; mx1 + m) C(x ; mx + m) Gọi ; BC = ( x − x1 ) + ( mx − mx1 ) = m + ( x1 + x ) − 4x1x = m + 16 − ( − m ) = m + m d ( O; BC ) = d ( O; d ) Mà mx − y + m = d ( O;d ) = d đường thẳng Suy Ta SOBC = d ( O; BC ) BC m = m + m = m m m2 + Theo giả thiết, ta m m =8⇒ m = m m2 +
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 113c34 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 6 113c34 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay