2D1 6 113c14 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy

1 31 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:23

Câu 14 [2D1-6.11-3] (THPTQG ĐỀ 10-MEGABOOK) Tìm giá trị tham số m để đường thẳng ( d ) : mx − y + m = A, B đường cong ( C ) : y = x − 3x + diện tích (Với O ba điểm phân biệt cho tam giác C ( −1;0 ) gốc tọa độ) 5 A m=5 B m=3 C m=4 D m=6 Lời giải Đáp án A Ta có: d ( O;d ) = Do m m2 +  x = −1 x − 3x + = mx + m ⇒ ( x + 1) ( x − 4x + − m ) = ⇔  ( x − ) = m ( m > ) Nên ( ) ( ) A + m;3m + m m , B − m;3m − m m ⇒ AB = 4m + 4m Theo giả thiết SAOB m =5 ⇔ 4m + 4m3 =5 ⇔ m m =5 ⇒m =5 m2 + cắt AOB
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 113c14 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 6 113c14 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay