2D1 6 112c13 205 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 3 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:23

m d : x + 3y + m = Câu 13 [2D1-6.11-2] (THPTQG ĐỀ-SỐ-3-GV-LÊ-ANH-TUẤN-2018) Giá trị để đường thẳng 2x − y= A ( 1; ) M,N AMN x −1 cắt đồ thị hàm số hai điểm cho tam giác vuông điểm m=6 m=4 m = −6 m = −4 A B C D Lời giải Đáp án C m y =− x− d 3 Đường thẳng viết lại 2x − m = − x − ⇔ {x ^{^ 2}} + m + − m − = ( *) x −1 3 Phương trình hồnh độ giao điểm ( C) ∆ = m + + 12 > 0, ∀m ∈ ¡ d Do nên cắt hai điểm phân biệt  x1 + x2 = −m +  ( *) x1 , x2  x1.x2 = − m + Gọi hai nghiệm Theo Viet, ta uuuu r uuur M ( x1 ; y1 ) N ( x2 ; y2 ) AMN AM AN = A Giả sử , Tam giác vuông nên ⇔ ( x1 − 1) ( x2 − 1) + y1 y2 = ⇔ ( x1 − 1) ( x2 − 1) + ( x1 + m ) ( x2 + m ) = $$ ⇔ 10 x1 x2 + ( m − ) ( x1 + x2 ) + m + = ⇔ 10 ( − m − ) + ( m − ) ( − m − ) + m + = ⇔ −6m − 36 = ⇔ m = −6 Cách khác Các em thay ngược đáp án vào để kiểm tra điều kiện đề bài, cách tốn thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 112c13 205 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 3 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 6 112c13 205 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 3 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay