2D1 6 9 3c06 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:23

( Cm ) : y = f ( x ) = x − x + ( − m ) x + m Câu [2D1-6.9-3] (THPTQG ĐỀ THẦY TRẦN MINH TIẾN) Cho đồ thị Tất ( Cm ) x1 , x2 , x3 m giá trị tham số để cắt trục hoành ba điểm phân biệt hồnh độ thoả 2 x1 + x2 + x3 = là?  m > −   m ≠ A m = B m ≠ C m = D Lời giải: Đáp án A ( Cm ) Phương trình hồnh độ giao điểm trục hoành x = x3 − x + ( − m ) x + m = ⇔ ( x − 1) ( x − x − m ) = ⇔   x − x − m = ( 1) ( Cm ) (1) Ta cắt trục hồnh ba điểm phân biệt ⇔ Phương trình hai nghiệm phân biệt khác 1  ∆ > 1 + 4m > m > − ⇔ ⇔ ⇔ ( *) 1 − − m ≠ m ≠ m ≠  x1 + x2 =  x3 = x1 , x2 (1)  x1 x2 = −m Gọi nghiệm phương trình nên theo Vi-et ta 2 2 2 x1 + x2 + x3 = ⇔ x1 + x2 + = ⇔ ( x1 + x2 ) − x1 x2 − = ⇔ m = (*) Vậy (thỏa ) m Kết luận =
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 9 3c06 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy , 2D1 6 9 3c06 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay