2D1 6 9 3c01 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:23

1 y  f  x   x  mx  x  m  3 Câu [2D1-6.9-3] (THPTQG ĐỀ SỐ - THẦY TRẦN MINH TIẾN) Cho hàm số C C đồ thị  m  Tất giá trị tham số m để  m  cắt trục Ox ba điểm phân biệt hồnh độ x1 , x , x thỏa x12  x 22  x 32  15 là? m 1 � � m  1 A � B m  1 C m  D m  Lời giải Đáp án A   C Phương trình hồnh độ giao điểm m đường thẳng d: x  mx  x  m   3 �  x  1 � x   3m  1 x  3m  � � � x 1 � � � x   3m  1 x  3m   � 4 44 4 4 43 � g x (1) , ta  Cm  cắt Ox ba điểm phân biệt � � Phương trình (1) hai nghiệm phân biệt khác g  � � ��۹ � �g  1 �0 � 9m  m   � 6m �0 � m �x2  x3  3m  � �x2 x3  3m  Gọi x1  x2 , x3 nghiệm phương trình (1) nên theo Viet ta có: Kết luận: 2 x12  x22  x32  15 �   x2  x3   x2 x3  15 �  3m  1   3m    14  m 1 � �� m  1 � 9m   � * Bổ trợ kiến thức: Ta kiểm tra đáp án Với m = -2, ta giải phương trình bậc ba x  x2  x   3 Thu nghiệm x1  6.37 , x2  1, x3  0.62 Ta chọn giá trị nhỏ nghiệm kiểm tra điều kiện toán 2 6.4   12   0.63  42.3569  15 �  Cụ thể ta tính loại C , D Với m=2, ta làm tương tự thu ba nghiệm x1  6.27 , x2  1, x3  1.27 6.22  12   1.3  41.13  15 � Tính loại B Đây phương pháp loại trừ phương án gây nhiễu
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 9 3c01 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN , 2D1 6 9 3c01 210 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 03 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết123 BTN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay