2D1 6 9 2c199 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:23

∆ y = x +1 Câu 19 [2D1-6.9-2] (THPT NƠNG CỐNG - THANH HĨA - LẦN - 2018) Đường thẳng có phương trình A ( xA ; y A ) y = x − x+3 A B cắt đồ thị hàm số hai điểm với tọa độ kí hiệu B ( xB ; y B ) xB < x A xB + y B Tìm ? xB + yB = −5 xB + yB = −2 xB + y B = xB + y B = A B C D Lời giải Đáp án A y = x3 − x + y = 2x +1 ∆ Hoành độ giao điểm đường thẳng có phương trình đồ thị hàm số 3 x − x + = x + ⇔ x − 3x + = ⇔ x − x − ( x − ) = ( ) nghiệm PT: ⇔ ( x − 1) x + x − = ⇔ ( x − 1) ( x + ) = ⇔ x ∈ { 1, −2} ( ) xB < x A ⇒ xB = −2 ⇒ yB = ( −2 ) + = −3 ⇒ xB + yB = −2 + ( −3) = −5 Do
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 9 2c199 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy , 2D1 6 9 2c199 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay