2D1 6 8 3c33 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:22

y= 2x − x + đồ thị ( C ) Biết Câu 33 [2D1-6.8-3] (THPT-NAM-TRỰC-NAM-ĐỊNH-LẦN-1-2018) Cho hàm số m ∈ ( −∞; a ) ∪ ( b; +∞ ) với đường thẳng cắt y = x + m hai điểm phân biệt Khi a + b bằng: A B 10 C D Lời giải Đáp án C Phương trình hoành độ giao điểm 2x −1 = x + m ⇒ x − = x + ( m + 1) x + m ⇔ x + ( m − 1) x + m + = ( *) x +1 (*) C) ( Để đường thẳng cắt hai điểm phân biệt phương trình nghiệm phân biệt khác −1  m > + ∆ = ( m − 1) − ( m + 1) > ⇔ ⇔ m − 6m − > ⇔   f ( −1) = ≠  m < −  Hay ( ) ( ) m ∈ −∞;3 − ∪ + 3; +∞ ⇒ a + b =
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 8 3c33 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy , 2D1 6 8 3c33 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay