2D1 6 8 3c19 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:22

Câu 19 [2D1-6.8-3] (CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 3-2018) Cho hàm số khoảng xác định có bảng biến thiên hình vẽ y  f  x xác định �\  1 , liên tục f  x  m Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m cho phương trình có ba nghiệm thực phân biệt  2; 1�  2; 1  1;1  1;1 � A B C D Lời giải Đáp án B �   m  1 � m �  2; 1 f  x  m PT có ba nghiệm thực phân biệt     
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 8 3c19 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy , 2D1 6 8 3c19 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay