2D1 6 8 2c0214 de thi thu THPQ QG nam hoc 2017 2018 mon toan 12 truong THPT chu van an ha noi lan 1 le van hung

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:22

Câu [2D1-6.8-2] Tìm tất giá trị thực tham số m để đường thẳng y  m  x cắt đồ thị hàm số 2x  y x  hai điểm phân biệt A m �4 B m �4 m 4 C Lời giải D m 4 Đáp án C • Phương trình hoành độ giao � 2x2 - ( m - 4) x - m + = ( 1) điểm y= hai đồ thị: 2x + = m - 2x ( x �- 1) x +1 2x + x + hai điểm phân biệt phương • Đường thẳng y = m - 2x cắt đồ thị hàm số ( 1) có hai nghiệm phân biệt khác - trình � � m2 - 16 > � m - 4) - 8( - m + 4) > ( � � �� �� � m > � �0 - ( m - 4) ( - 1) - m + �0 � � � � �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 8 2c0214 de thi thu THPQ QG nam hoc 2017 2018 mon toan 12 truong THPT chu van an ha noi lan 1 le van hung , 2D1 6 8 2c0214 de thi thu THPQ QG nam hoc 2017 2018 mon toan 12 truong THPT chu van an ha noi lan 1 le van hung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay