2D1 6 8 2c17 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:22

3 Câu 17 [2D1-6.8-2] (THPT BA ĐÌNH-THANH HĨA-2018-LẦN 1) Đường thẳng y  m cắt đồ thị hàm số y  x  x  ba điểm phân biệt A �m  B m �4 C  m  D  m �4 Lời giải Đáp án C Ta có đồ thị hàm số y  x  x  hình bên Đường thẳng y  m cắt đồ thị hàm số y  x  x  ba điểm phân biệt  m 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 8 2c17 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy , 2D1 6 8 2c17 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay