2D1 6 8 2c07 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:22

y  f (x)  2x  (1  m) x   m xm có đồ thị Câu [2D1-6.8-2] (THPTQG GV TRẦN MINH TIẾN_2018_07) Cho hàm số (Cm) , m �1 , (Cm) tiếp xúc với đường thẳng cố định Đó đường thằng đường thẳng đây? A y  x  B y   x  C y   x  D y  x  Lời giải Đáp án A 2x    m  x   m y  f (x)  xm Ta có: � 2x    m  x   m  y  x  m  � m   x   y   2x  x   xy  x   y  � �x  1 �� � 2x  x   xy  �y  2 Ta cần giải �  Cm  qua điểm cố định I  1; 2  Tính y�  1  (khi biến đổi m bị triệt tiêu) Kết luận Do � đường thẳng cần tìm là: y  y1  y ( 1)(x  1) � y  x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 8 2c07 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy , 2D1 6 8 2c07 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay