2D1 6 6 3c07 05 THPT CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU DONG THAP NAM 2017 2018 LAN 02 copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:22

Câu [2D1-6.6-3] (THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU-2018-LẦN 2) Cho hàm số y  f  x có đồ thị đường f  x 1  m cong hình vẽ bên Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình có nghiệm phân biệt A 4  m  3 B  m  C m  Lời giải D  m  Đáp án B f  x    m � f  x   m      số giao điểm đồ thị hàm số y  f  x  y  m  Số nghiệm phương trình   có nghiệm phân biệt:  m   �  m  Để phương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 6 3c07 05 THPT CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU DONG THAP NAM 2017 2018 LAN 02 copy , 2D1 6 6 3c07 05 THPT CHUYEN NGUYEN QUANG DIEU DONG THAP NAM 2017 2018 LAN 02 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay