2D1 6 5 3c49 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:22

y  x4  2x2  m   C  Câu 49 [2D1-6.5-3] (THPT-ĐỘI-CẤN-VĨNH-PHÚC-LẦN-1-2018) Cho hàm số Tất giá  C  cắt trục Ox điểm phân biệt trị m để A 4  m  3 B  m  C 4 �m  D  m �4 Lời giải Đáp án B  C  trục Ox : x  x  m   • Phương trình hồnh độ giao điểm t  x �0 � t  2t  m    * Đặt  C  cắt Ox điểm phân biệt phương trình (*) hai nghiệm phân biệt dương • 0 �� �m   � �  m  �S  � � �m   �P  �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 5 3c49 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy , 2D1 6 5 3c49 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay