2D1 6 5 2c1714 de thi thu THPQ QG nam hoc 2017 2018 mon toan 12 truong THPT chu van an ha noi lan 1 le van hung

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:22

Câu 17 [2D1-6.5-2] Cho hàm số y  f  x  C  hình vẽ đây: liên tục �có đồ thị  C  hai điểm phân biệt Tìm tất giá trị thực tham số m để đường thẳng y  2m  cắt đồ thị m  5 m3 � � �m  � m 1 A � B m  C  m  D � Lời giải Đáp án D � � 2m - = m=3 � � � � 2m - = m=1 (C ) hai điểm phân biệt � � � � � Để đường thẳng y = 2m - cắt
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 5 2c1714 de thi thu THPQ QG nam hoc 2017 2018 mon toan 12 truong THPT chu van an ha noi lan 1 le van hung , 2D1 6 5 2c1714 de thi thu THPQ QG nam hoc 2017 2018 mon toan 12 truong THPT chu van an ha noi lan 1 le van hung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay