2D1 6 4 2c4518 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:22

m Câu 45 [2D1-6.4-2] (TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU - NỘI - LẦN 1) Tìm để phương trình − x + 3x − − m = có nghiệm nhất?  m < −5 m <  m > −1 m > m  −5 < m < −1  A B C Khơng có giá trị D Lời giải Đáp án A − x3 + 3x − − m = ⇔ − x3 + 3x − = m y = − x3 + 3x − y′ = −3x + y ′ = ⇔ x = ±1 Để pt có nghiệm  m > −1  m < −5 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 4 2c4518 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu , 2D1 6 4 2c4518 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THCS THPT nguyen sieu ha noi lan 1 kim tuyen luu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay