2D1 6 3 3c43 34 THPT đoàn kết HAI bà TRƯNG hà nội DUYÊN vũ copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:21

m Câu 43 [2D1-6.3-3] (THPT ĐOÀN KẾT-HAI TRƯNG-HÀ NỘI) Tìm để đồ thị hàm số y = x + ( m − 1) x + ( m + 1) x − ( 2m + 1) cắt trục hồnh điểm phân biệt có hồnh độ dương  −1  < m < 4−2 −1 −1  + D Lời giải Đáp án D x + ( m − 1) x + ( 2m + 1) = m −1 m +1 1 m 2m + − ( 2m + 1) ∆ >  x =  F ( 1) ≠ ⇒   F ( x ) = x + mx + 2m + =  −m >  m − ( 2m _1) >  −2  1 + m + 2m + ≠ → m ≠  −1 ⇒ m < ⇒ < m < 4−2  −1 m > 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 3 3c43 34 THPT đoàn kết HAI bà TRƯNG hà nội DUYÊN vũ copy , 2D1 6 3 3c43 34 THPT đoàn kết HAI bà TRƯNG hà nội DUYÊN vũ copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay