2D1 6 3 3c33 69 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT hậu lộc 2 thanh hóa lần 1 file word id6 da PB copy

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:21

Câu 33 [2D1-6.3-3] (THPT HẬU LỘC THANH HOA 2018) Cho đồ thị (C ) : đường thẳng d: y   x  m cắt (C ) hai điểm phân biệt A  m  B m  m  y x x  Tìm điều kiện m để C m  m  Lời giải D m  m  Đáp án C x   x  m � x  mx  m  Ta xét phương trình x  Ta cần điều kiện để phương trình có nghiệm phân biệt � Δ  m  4m  � m � �;  � 4; �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 3 3c33 69 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT hậu lộc 2 thanh hóa lần 1 file word id6 da PB copy , 2D1 6 3 3c33 69 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT hậu lộc 2 thanh hóa lần 1 file word id6 da PB copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay