2D1 6 3 2c2421 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT hai ba trung vinh phuc lan 1 do dai hoc 1

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:21

Câu 24 [2D1-6.3-2] (THPT VĨNH PHÚC LẦN 1) Tìm m để đường thẳng y  x  m cắt đồ thị hàm số hai điểm phân biệt m � �;  2 �  2; � m � �;  2 �  2; � A B m � �;1  �  3; � m � �;3  2 �  2; � C D Lời giải Đáp án D 2x  x  m ,  x �1 Hoành độ giao điểm đồ thị nghiệm phương trình x                 � x  x  x  mx  m � x   m  1 x  m  (*) (*) Để đồ thị cắt điểm phân biệt có nghiệm phân biệt khác -1 � �   m  1  4m  �� � m  6m   � m � �;3  2 �  2; �  1   1  m  1  m �0 � �      y 2x x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 3 2c2421 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT hai ba trung vinh phuc lan 1 do dai hoc 1 , 2D1 6 3 2c2421 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT hai ba trung vinh phuc lan 1 do dai hoc 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay