2D1 6 3 2c197 THPT hà trung thanh hóa lần 1 2018 copy

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:21

y  f  x �\  2 Câu 19 [2D1-6.3-2] (THPT TRUNG- THANH HÓA-LẦN 1) Cho hàm số xác định , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên hình vẽ sau Tìm tập hợp tất giá trị tham số f  x  m thực m cho phương trình có ba nghiệm phân biệt A m � 2;3 Đáp án D B m � 2;3 m �� 2;3 C Lời giải D m � 2;3
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 3 2c197 THPT hà trung thanh hóa lần 1 2018 copy , 2D1 6 3 2c197 THPT hà trung thanh hóa lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay