2D1 6 3 2c194 THPT chuyen thai binh lan3 copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:21

y = f ( x) Câu 19 [2D1-6.3-2] (THPT CHUYEN THÁI BÌNH-LÀN 3) Cho hàm số khoảng xác định có bảng biến thiên hình vẽ Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số biệt − 2; −1 − 2; −1 A ( B ( ) Đáp án B f ( x) = m PT m ¡ \ { 1} , xác định f ( x) = m cho phương trình có ba nghiệm thực phân ( −1;1] ( −1;1) C Lời giải D ( ) ⇔ − < m < −1 ⇔ m ∈ − 2; −1 có ba nghiệm thực phân biệt liên tục
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 3 2c194 THPT chuyen thai binh lan3 copy , 2D1 6 3 2c194 THPT chuyen thai binh lan3 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay