2D1 6 3 2c40 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:20

m Câu 40 [2D1-6.3-2] (THPT-NAM-TRỰC-NAM-ĐỊNH-LẦN-1-2018) Tìm tất giá trị để phương trình x − x − m = bốn nghiệm phân biệt A −2 < m < B < m < C −1 < m < D −1 < m < Lời giải Đáp án D t − 2t − m = ( *) Đặt t = x ⇒ t ≥ Phương trình cho trở thành (*) Để phương trình cho nghiệm phân biệt phương trình nghiệm dương phân biệt ∆ ' = + m >  ⇔ S = > ⇔ −1 < m <  P = −m > 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 3 2c40 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy , 2D1 6 3 2c40 68 THPT nam trực nam định lần 1 file word có lời giải chi tiết 2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay