2D1 6 3 2c37 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:20

2 Câu 37 [2D1-6.3-2] (THPT C PHỦ NAM LẦN 1) Cho hàm số g ( x)  x  hàm số f ( x )  x  3x  Tìm m để phương trình f ( g ( x))  m  nghiệm phân biệt A 3  m  1 B 3  m �1 C 3 �m �1 D m  1 Lời giải Đáp án A f (g(x))   x  1   x  1   x  3x   h(x) Ta h ( x) = m h '(x)  6x  6x x  � h(0)  1 � h '(x)  � � x 1� h( 1) � Yêu cầu đề � 3  m  1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 3 2c37 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 6 3 2c37 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay