2D1 6 3 2c19 75 THPT hà trung thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:20

y  f  x �\  2 Câu 19 [2D1-6.3-2] (THPT TRUNG-THANH HÓA-LẦN 1) Cho hàm số xác định , liên tục khoảng xác định bảng biến thiên hình vẽ sau Tìm tập hợp tất giá trị tham số f  x  m thực m cho phương trình ba nghiệm phân biệt A m � 2;3 Đáp án D B m � 2;3 m �� 2;3 C Lời giải D m � 2;3
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 3 2c19 75 THPT hà trung thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 6 3 2c19 75 THPT hà trung thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay