2D1 6 3 2c17 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:20

y = ax + bx + cx + d Câu 17 [2D1-6.3-2] (THPT C PHỦ LÝ HA NAM LẦN 1) Cho đồ thị hàm số có điểm cực đại A(−2; 2) B (0; −2) m ax3 + bx + cx + d = m , điểm cực tiểu Tìm tất giá trị để phương trình có nghiệm phân biệt m =  m = −2 m > m < −2 −2 < m <  A B C D Lời giải Đáp án C y ct < m
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 3 2c17 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 6 3 2c17 44 đề thi thử THPT QG năm học 2017 2018 môn toán 12 trường THPT c phủ lý hà nam lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay