2D1 6 3 2c16 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:20

Câu 16 [2D1-6.3-2] (TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN - QUẢNG TRỊ LẦN 2) Tìm tất giá trị m để phương trình x  3x  m   có ba nghiệm phân biệt m  1 � � m3 A m  B � C 1 �m �3 D 1  m  Lời giải Chọn D Phương pháp giải: Cô lập tham số m , đưa khảo sát hàm số để biện luận số nghiệm phương trình Xét hàm số x  � f  1  2 � f '  x   x  3; f '  x   � � x  1 � f  1  f  x   x  3x, � có f  x  m 1 Để phương trình có nghiệm phân biệt � 2  m   � 1  m 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 3 2c16 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy , 2D1 6 3 2c16 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay