2D1 6 3 2c13 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:20

3 Câu 13 [2D1-6.3-2] (THPTQG ĐỀ 09 - TRẦN PHƯƠNG 2018) Cho đồ thị hàm số y   x  x  hình vẽ bên Tìm m để phương trình x  x  m  có nghiệm phân biệt A 2  m  B 2  m  C 1  m  Lời giải Đáp án A 2 Ta có x  x  m  �  x  3x   m  () D 1  m  Số nghiệm phương trình () số giao điểm hai đồ thị hàm số y   x  x  y  m  Do đó, để () có nghiệm phân biệt đường thẳng y  m  phải cắt đồ thị hàm số y   x  x  điểm phân biệt � 1  m   � 2  m 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 3 2c13 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy , 2D1 6 3 2c13 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay