2D1 6 3 2c12 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:20

4 Câu 12 [2D1-6.3-2] (THPTQG ĐỀ SỐ 02-GV ANH TUẤN) Cho hàm số y  x  x  có đồ thị hình bên Với giá trị tham số m phương trình x  x   2m  có hai nghiệm phân biệt m� A m0 � � � m B � Đáp án C m0 � � � m C � Lời giải D 0m + Phương trình x  x   2m  có hai nghiệm phân biệt đồ thị hàm số y  2m  cắt đồ thị hàm số y  x  x  hai điểm phân biệt m0 � 2m   4 � � � � � 2m   3 m � � + Từ đồ thị suy
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 3 2c12 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy , 2D1 6 3 2c12 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay