2D1 6 3 2c09 34 THPT đoàn kết HAI bà TRƯNG hà nội DUYÊN vũ copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:20

Câu [2D1-6.3-2] (THPT ĐOÀN KẾT-HAI TRƯNG-HÀ NỘI) Cho hàm số thẳng y  x  m giao điểm m �3 m3 � � � � m �1 m  1 A � B � C 1  m  Lời giải Đáp án B 2x   x  m � 2x    x  m   x  1 x 1 � 2x   x  x  m  1  m � F  x   x x  m    m   m3 � �    m  3    m  3  � � m  1 � y 2x  x  Đồ thị hàm số cắt đường m7 � � m 1 D �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 3 2c09 34 THPT đoàn kết HAI bà TRƯNG hà nội DUYÊN vũ copy , 2D1 6 3 2c09 34 THPT đoàn kết HAI bà TRƯNG hà nội DUYÊN vũ copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay