2D1 6 3 2c07 218 thầy lê bá trần phương 2018 03 copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:20

y = x − 3x + Câu [2D1-6.3-2] (THPTQG GV TRẦN PHƯƠNG_2018_03) Cho đồ thị hàm số hàm hình m x3 − 3x − m = bên Dựa vào đồ thị hàm số cho tìm để phương trình có nghiệm phân biệt A −1 < m < B −2 < m < −2 ≤ m < C Lời giải D −2 ≤ m < Đáp án B Phương trình ⇔ x3 − 3x = m ⇔ x3 − 3x + = m + y = x3 − 3x + Số nghiệm phương trình số giao điểm đồ thị hàm số x3 − x − m = Từ đồ thị ta thấy phương trình có nghiệm phân biệt ⇔ −1 < m + < ⇔ −2 < m < y = m +1 đường thẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 3 2c07 218 thầy lê bá trần phương 2018 03 copy , 2D1 6 3 2c07 218 thầy lê bá trần phương 2018 03 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay