2D1 6 2 3c10 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:20

Câu 10 [2D1-6.2-3] (SGD-ĐT BẮC GIANG 2018) Cho hàm số thiên sau y  f  x xác định liên tục �, có bảng biến  f  x    f  x 1  Số nghiệm phương trình A B C Lời giải D Đáp án D �f  x   �� �f  x   2  f  x    f  x 1  � Ta có f  x  Dựa vào bảng biến thiên ta có: có nghiệm, Vậy phương trình cho có ba nghiệm f  x  có hai nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 2 3c10 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy , 2D1 6 2 3c10 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay