2D1 6 2 2c24 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy

0 21 0
  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:19

y = f ( x) Câu 24 [2D1-6.2-2] (TRƯỜNG THPT CHUYÊN SƠN LA - LẦN 1) Cho hàm số m có bảng biến thiên sau: f ( x) = m +1 Tìm tất giá trị thực tham số để phương trình có nghiệm thực phân biệt? −3 ≤ m ≤ −2 ≤ m ≤ −2 < m < −3 < m < A B C D Lời giải Đáp án D Phương pháp: f ( x) = m +1 y = f ( x) Đánh giá số nghiệm phương trình số giao điểm đồ thị hàm số đường y = m +1 thẳng Cách giải: f ( x) = m +1 y = f ( x) Số nghiệm phương trình số giao điểm đồ thị hàm số y = m +1 đường thẳng f ( x) = m +1 −2 < m + < ⇔ −3 < m < Để có nghiệm thực phân biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 6 2 2c24 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy , 2D1 6 2 2c24 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay